top of page

Prowadzisz dom seniora lub urządzasz wnętrze dla osoby starszej ?

My mamy swoje rozwiązania, które pomogą podnieść komfort życia.

domy seniora

Prowadzisz dom seniora lub urządzasz wnętrze

dla osoby starszej ? My mamy swoje rozwiązania, które pomogą podnieść komfort życia.

 

 

Jako miłośnicy dobrego dizajnu lat 60 i 70-tych dostrzegamy zbawienny wpływ mebli i przedmiotów użytkowych owego okresu na dobre samopoczucie osób w podeszłym wieku (zobacz artykuł), a także tych, dla których z racji demencji skojarzenia

z czasami młodości tworząc punkt odniesienia dają odczucie bezpieczeństwa.

 

Łączymy odrestaurowane meble z nowymi. Lubimy tzw. refreshing. Nadajemy meblom indywidualny styl poprzez  ich personalizację.

Nasze intuicyjne podejście do tej problematyki znajduje empiryczne potwierdzenie już u naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech eksperymentalnie wyposażono już kilka tzw. Altersheimów, które wzbudzają pozytywne reakcje.

Osoby starsze chętnie wracają pamięcią do  dawnych czasów. Chociaż namiastka otoczenia sprzed lat, może mieć bardzo duży wpływ na lepsze samopoczucie.

JB355 Manufaktura otrzymało z dniem 12.09.2017r. status Partnera Laboratorium Architektury 60+

LAB60+ - Laboratorium Architektury 60+ to pierwsza w Polsce fundacja, a zarazem pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.

Laboratorium Architektury 60+ jest członkiem Konwencji w sprawie zmian demograficznych, które ma na celu zebranie podmiotów, w tym: władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych zainteresowanych stron, które zobowiązują się do współpracy i wdrażanie rozwiązań opartych na dowodach w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się w kompleksowej odpowiedzi na wyzwania demograficzne w Europie.

LAB60+ ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zapewnia fundacji przyjazne środowisko dla rozwoju, wzajemnej współpracy i wsparcia m.in. w zakresie podejmowanych działań i projektów.

bottom of page